Patent tescili nedir? Nasıl yapılır?

Patent tescili alabilmek için kanunen belirli şartlar öngörülmüştür. Tarım dahil olmak üzere teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartı ile patent belgesi verilir. Bu şartlara patent tescil etmek için ilave olarak kanunen başka şartlar da mevcuttur.

Yazımıza geçmeden önce; isim hakkı alma, marka tescil etme konusunda bir araştırma yapıyor iseniz yanlış yerde olabilirsiniz. Marka patenti yazımıza göz atınız!

Patent Alma Koşulları Nelerdir?

Bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere bir buluşa patent tescili almanın üç ön koşulu bulunmaktadır. Bunlar; yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir. Yazılımlar tek başlarına patent korumasına konu olamazlar. Belirli koşullar altına patent tescili ile korunabilirler. Yazılım korumasın ilişkin detaylı bilgiyi için tıklayın!

Patent Tescil

Yenilik

Yenilik koşuluna göre buluş tüm Dünya çapında yeni olmalıdır. Bir başka ifade ile patent korumasından yararlanması beklenen buluşun kamuya sunulmamış olması, toplumca erişilebilir basın yayın araçları ile açığa çıkmamış yeni bir buluş olması gereklidir. Bu bakımdan kanunda düzenlenen yeniliği etkilemeyen açıklamalar dışında, patent ile koruma altına alınması amaçlanan buluşun, başvuru yapılana kadar gizli tutulması gerekmektedir. Aksi takdirde buluş alenileşecek ve topluma ait buluş haline gelecektir. Yenilik tüm sınai haklarda aranan bir koşuldur. Detaylı bilgi için makalelerimize göz atın!

Buluş Basamağı

Buluş basamağı kriteri, bir buluşun ait olduğu teknik alandaki objektif bir bilim insanınca aşikar bir biçimde belirlenememesini ifade eder. Bu objektif kişi ilgili alanda ortalama zekaya sahip bir kimsedir. Örneğin fiziksel bir buluş mevcut olduğunda kriter olarak alınacak objektif kişi Albert Einstein olmayacaktır.

Bu objektif kimse aynı zamanda her türlü kaynağa erişme imkanına sahip olan, gerekli her türlü teçhizatı bulundurma kabiliyeti olan bir kimsedir. Örneğin; pahalı bir makina ya da masraflı bir veri tabanına bu kişinin hukuken ulaşabilecektir.

Tescili amaçlanan buluş niteliğindeki bilgi, ait olduğu teknik alanda belirli bir teknik ilerlemeyi barındırmalıdır. Örneğin; telefon güncelleme yazılımları bu bakımdan patentlenemezler. Bu noktada esasen amaçlanan patent belgesi verilecek buluşun bilime katkı sağlamasıdır. Küçük teknik ilerlemeler ise buluş basamağı içermediklerinden patentle korunamazlar. Kriterler muhakkak uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Hizmetlerimizi inceleyin!

Sanayiye Uygulanabilirlik

Sanayiye uygulanabilirlik kriteri ise, buluşun tarım dahil sanayinin her alanında uygulanabilirliğini ifade eder. Bu kriter, buluşun insanlığın eriştiği sanayii teknolojisi ile üretime konu olup olamayacağını inceler. Örneğin; üçgen şeklinde bir tekerler sanayiye uygulanabilirlik kriterini karşılamadığından tescil edilemez.

Bu şartları karşılayan ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 82 maddesi kapsamında belirlenen istisnalara dahil olmayan buluşlar, patent belgesi ile korunabilecektir.

Patent belgesi nedir?

Bir patent belgesinde, başlık, özet, tarifname, istemler ve (tercihen) resimler bölümlerinden oluşur. Buluşun açık bir şekilde ifade edilmesi, buluşun patentlenebilirliği bakımından önem arz eder. Yukarıda ifade ettiğimiz objektif kimse, patent belgesini okuyarak koruma altına alınan buluşu uygulayabilmelidir. Nitekim patent belgesinde bulunması istenen bölümler, tüm Dünya çapında aynı şekilde uygulanmaktadır.

Patent tescil sürecine başlamadan önce muhakkak uzman kişilerce patentlenebilirlik araştırması yapılmalıdır. Bizimle tanışın!

Kanuni şekil ve esasa uygun şartları taşıyan buluşlar, başvuru sürecinden sonra geçireceği idari süreci başarılı bir şekilde tamamlamaları halinde patent tescili alınır. Patent belgesi, sahibine 20 yıllık bir koruma sağlar. 20 yıl boyunca patent belgesi ile korunan buluş, sahibinin izni olmaksızın uygulanamayacaktır. Bu hususta SMK hükümlerince belirlenen patent hakkının sınırları istisnadır.

Patentli buluş, yıllık ücretlerin Türk Patent’e ödenmesi ile devamlı koruma kazanır. Yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde korumanız sekteye uğrar. Belirlenen sürelerde ödenmeyen yıllık ücret olması durumunda koruma altında olan buluş artık topluma ait olacaktır.

Ücretleri düzenli olarak ödenen patentler 20 yıldan fazla korunamazlar ve topluma ait olurlar.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz!