MARKA YARATIM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

Marka tescilinde avantajlı olarak başlamak esasen marka yaratım sürecinde bir uzmana danışmaktan geçer. Çetin Patent müşterilerine sektörel bazda çözümler sunar. Bu bakımdan marka yaratım süreci içerisinde iş birliği oluşturularak, marka tescil süreçlerine daha güvenle girmenizi sağlar.

Marka olarak tescili amaçlanan işaretin ne olacağı, markanın türü gibi tercihlerde çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak ön araştırma yapılması, marka tescil başvurusu sürecinde doğabilecek potansiyel itirazların önüne geçmeye imkan sağlayacaktır. Bu şekilde hali hazırda tescilli olan bir markaya benzer nitelikte ibarelerin kullanımından kaçınmak veya markanın türüne göre örneğin bir renk markası tercihi söz konusu olduğunda ilgili olduğu mal ve hizmet sınıf bakımından ön araştırma yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca bu durum Türk Ticaret Kanunu uyarınca basiretli bir tacir gibi davranmanın getirmiş olduğu yükümlülüklerden biridir.

Marka sürecinde girmeden yapılan ön araştırma, itiraz gelmemesine kesinlik teşkil etmemektedir. Tescilsiz marka sahipleri de yayına çıkan markalara itiraz edebileceği gibi tescilli marka sahiplerinin de yasal itiraz hakları bulunmaktadır. Ancak yapılan ön araştırma raporu neticesinde olası riskler görülür ve sürece bu şekilde başlanır. İtiraz gelmesi durumunda gerekli evrakların hazırlanması, ön hazırlıkların tamamlanması da bu şekilde mümkün olabilmektedir.

Bununla birlikte ön araştırma neticesinde hali hazırda başvuruda bulunulmuş markalardan tamamen farklı, sistemde olmayan bir marka tercih edildiğinde ise tescil süreci büyük olasılıkla daha güvenli geçilecektir. Ancak marka tescil başvurusu her zaman üçüncü kişiler tarafından itiraz edilebilme tehlikesi altındadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan mutlak ret nedenleri incelemesi bakımından da marka seçimi sürecinde bir uzman yardımı almak, marka tescil başvurusunun kanuni şartlara uygun olarak doğmasına yardım edecektir. Kanuni kıstaslar ile tescil istenen mal ve hizmet grupları değerlendirilerek markanın tescil edilebilirliği şeklinde raporlar düzenlendiğinde marka sahibi de marka tescil sürecinde güvenle yolculuk edecektir.

Gerek Türk Patent ve Marka Kurumu incelemesi gerekse marka yayıma çıktıktan itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazların bertaraf edilmesi bakımından ön araştırma raporu büyük bir öneme haizdir.

Seçilecek kelimelerin yabancı dilde olması halinde Türkçe karşılıkları da incelenmeli veya Latin alfabesi dışında başka harflerin kullanılması durumlarında bu harflerin Latin alfabesine karşılık gelen harfleri düşünülerek de ortaya çıkan kelime araştırılmalıdır.

Üç boyutlu markalar bakımından tasarımlar nezdinde de araştırma yapılmalı ve ön hazırlık sürecinde kanunen başkaca bir fikri hakkın zedelenmediği, taklit edilmediği tespit edilmelidir.

Slogan markaları bakımından ise Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ön gördüğü kıstaslar biraz daha sıkı nitelikte olup sürece başlamadan muhakkak marka vekiline danışılmalıdır. Aksi halde yapılacak marka başvuruları hem zaman hem de para kaybından başka bir şey ifade etmeyecektir.

Çetin Patent marka uzmanları aracılığı ile gerçek veya tüzel kişilerin marka tescil süreçlerine başlamadan ön araştırma hizmeti verir. Ön araştırma hizmeti kapsamında marka tescil başvurusuna konu olacak “işaretin” tespiti, kişisel veya şirket politikası uyarınca yurt içi veya yurt dışı kullanımlarına konu olup olmayacağının tespiti ile yerel ve uluslararası çapta araştırmalar yapar, raporlar ve sunar. Bu bakımdan rüçhan haklarının talebi noktasında uluslararası sözleşmeler uyarınca ön hazırlıkların yapılması da marka sahibinin uluslararası marka tescil başvurusu süreçlerinde elini güçlendirecek, marka sahibine öncelik hakkı tanıyacaktır.

Marka ön araştırması sayesinde marka sahibi tescil sürecine güvenle adım atar. Olası olumsuzluklardan kaçınılır ve marka tescili amaçlayan marka sahibi basiretli bir tacirin göstermesi gereken özeni göstererek olası itiraz süreçlerinde de bir adım önde başlar.