Marka Tescili İçin Şirket Gerekli Mi?

Marka tescili için şirket gerekli mi?

Markanızı koruma altına almak istiyorsunuz ancak şirketiniz kurulma aşamasında. Peki marka tescili için şirket gerekli mi? Şirket olmadan marka tescili yapılır mı? Bu yazımızda marka başvurusu ve tescilinin sahibi olabilecek gerçek ve tüzel kişilikleri inceleyeceğiz.

Gerçek Kişiler

Markanın başvurusunun sahibi Sınai Mülkiyet Kanunu 3. maddesi ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasın Dair Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca gerçek kişiler olabilir. Marka başvurusu yapılırken, başvuru sahibi gerçek kişinin kimlik ve iletişim bilgilerinin Türk Patent Kurumu’na sunulması gereklidir.

Aynı zamanda marka başvurusunun sahibi birden fazla gerçek kişi olabilir. Böyle bir başvuru neticesinde markada başvurucuların hepsi ortak paylara sahip olur. Bir başka anlatım ile örneğin 4 gerçek kişi başvuru sahibi olarak belirlenmiş ise her biri markada %25 hakka sahip olacaktır. Aksine anlaşma yapılması mümkündür.

Birden fazla gerçek kişinin marka sahibi olacağı durumlarda her bir marka sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri Türk Patent Kurumu’na sunulmalıdır.

Tüzel Kişiler

Gerçek kişiler gibi, tüzel kişiler de markanın sahibi olabilirler. İster dernek, vakıf ister ticari işletme isterse de anonim veya limited şirket olsun, tüzel kişilerin marka sahibi olarak başvuruda bulunmaları mümkündür.

Sınai Mülkiyet Kanunu markayı tanımlarken “teşebbüslerin mal ve hizmetleri” ibaresini kullanmaktadır. Bu bakımdan markanın ticari bir amaçl ile kullanılması da zorunlu değildir. Özellikle dernek, vakıf gibi yardım amaçlı, bir amacı ve düşünceyi gerçekleştirmek isteyen tüzel kişiliklerin markalarını tescil etmeleri mümkündür.

Markanın sahibi tüzel kişinin de kimlik (vergi kimlik) ve iletişim bilgilerini başvuru aşamasında Türk Patent Kurumu’na ibraz etmesi zorunludur. Marka tescil başvurusu yapmak için hizmetlerimizi inceleyin!

Şirket Kurulumu Aşamasında Marka Tescili

Marka tescili için şirket gerekli mi sorumuzu yanıtladık. Peki şirket kurulum aşamasında şahıs adına alınan marka, şirket kurulduğunda şirkete devredilebilir mi? Yoksa şirketin başvuru sahibi olduğu yeni bir başvuru mu yapılmalıdır?

Gerçek kişi adına alınan bir başvurunun, daha sonradan bir başka gerçek veya tüzel kişiye tamamen veya kısmen devredilmesi mümkündür. Marka sınıfları bakımından birden fazla sınıfta tescil olan markaların sınıfsal olarak devredilmesi veya markanın tümden paylaşımı şeklinde devir meydana gelebilir. Devir sözleşmeleri ise sıkı şekil şartlarına tabidir. Bu şekil şartları karşılanmadığı takdirde yapılan devir geçersiz olur. Marka devir sözleşmesi konusunda detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!