Marka Tescil Sınıfı Nasıl Belirlenir?

Marka Tescil Sınıfı Marka Tescil Sınıfları Marka Sınıflandırma Marka Nice Sınıflandırma

Markanızı tescil ederken marka tescil sınıfı belirleme ve marka sınıflandırması, markanızın tescilinde, tescil edildikten sonra korunmasında büyük önem arz etmektedir. Birçok marka sahibi büyük emekle
oluşturduğu markasını yanlış sınıf tescili nedeniyle ya sürecin en başında tescil edememe ya da yanlış sınıf tescili neticesinde korunmasız kalma gibi sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Marka tescil sınıfları, marka başvurusunda büyük önem arz etmektedir. Bu yazımızda markanızın tescilinde büyük önem arz eden marka tescil nice sınıfı belirleme sürecini ele alacağız.

MARKA TESCİL SINIFI NEDİR?


Marka tescil sınıfını tanımlamak için Nice sınıflandırmasını tanımlamak gerekir. Birçok marka
sahibinin de marka tescili esnasında karşılaştığı Nice sınıflandırılması nedir ve bu sınıflandırmalarda kendi markanıza ait sınıfı nasıl tespit edebilirsiniz soruları büyük önem arz etmektedir.

NİCE SINIFLANDIRMASI NEDİR?

Nice sınıflandırması markanın kullanılacağı hizmet, ürün ve meslek alanının belirtildiği sınıflandırmadır. Nice marka sınıflandırması 45 sınıftan oluşmaktadır. Bu 45 sınıfın 34 tanesi mal, 11 tanesi hizmet sınıfıdır.

Markanın Kullanılması Zorunluluğu

Marka sahibi işbu 45 sınıf arasından kendi markasını kullanacağı alanda doğru alanı ve sınıfı/sınıfları bularak marka başvurusunda bulunmalıdır. Bu tek bir sınıf olmak zorunda değildir.

Marka sahibi başvuracağı markayı kullanacağı alan birden fazla alanı teşkil ediyorsa birden fazla sınıf seçerek marka başvurusu yapılabilir. Marka sınıfları kaybolduysanız hizmetlerimizi inceleyin!

Burada önemle belirtmek isteriz ki bu seçilecek sınıflar özenle, dikkatle ve bir uzmanın yardımıyla seçilmeli ve olası hak kayıplarının önü en baştan kesilmelidir. Aksi durumda ticari faaliyetinizin gerçekleşmediği ürün veya hizmetlerde markanızı tescil ederek yanlış bir konuda markanızı tescil edebilirsiniz. Öte yandan markanın tescil edildiği sınıflar bakımından başvuru tarihinden itibaren 5 sene içince ciddi biçimde kullanılmaması markanın iptali sonucunu doğurur. Marka sahibi markasını kesintisiz şekilde kullanmalıdır.
Uygulamada marka sahipleri tarafından marka vekili aracılığı olmadan, doğrudan yapılan başvurularda en sık yapılan hata yanlış veya eksik sınıf seçimi olup bu aşamada uzman yardımı alınması büyük önem arz etmektedir. Tescilde risk almayın! Bizimle iletişime geçin!

HARÇLANDIRMA

Marka tescil sürecine başlanırken başvuru aşamasında alınacak harç, marka tescil nice sınıfı esasına göre belirlenir. 2023 yılı Türk Patent işlem ücreti tarifesine göre;

  • Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti – 760-TL
  • Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (2.sınıf) – 760-TL
  • Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için) – 870-TL olarak belirlenmiştir.