Marka Başvuru Reddi / Marka Tescil Başvurusu Reddi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Uygulamada başvuru sahipleri kimi zaman başvurularını kendileri yapmak isterler. Ancak bu başvuruların çoğu marka tescil başvurusu reddi ile sonuçlanmaktadır. Makalemizde okuyacağınız ret kararları marka başvurusu kısmi red konusunda da geçerlidir. Peki marka başvurusunun ret sebepleri nelerdir?

Şekli Eksiklik

Marka başvuru reddi kararının verilebileceği ilk aşama, Türk Patent’in şekli incelemesidir. İlk incelemede reddedilen markalar şekli gereklilikleri sağlamaması nedeni ile reddedilirler. Dolayısı ile Türk Patent’teki marka uzmanı tarafından istenilen eksikliklerin giderilmesi halinde süreç devam eder.

Türk Patent Tarafından Benzer Marka Tespiti

İkinci olarak marka uzmanı markanızı benzerlik sebebi ile reddeder. Bu ret sebebinde gelen kararda markanıza benzeyen önceki tescilli marka da yer alır. Marka tescil sorgulama yapılmadan gerçekleştirilen başvurularda bu tip itirazlar gelmesi olasıdır. Kurum kararı ret kararı olduğundan ret kararına karşı itirazlar harca tabi olacaktır. Bir başka anlatım ile Türk Patent, itirazınızı incelemek için harç talep eder.

Üçüncü Kişilerin İtirazları

Marka başvurusu reddi kararının verilebileceği üçüncü durum, markanızın yayım aşamasında iken üçüncü kişiler tarafından gelen itirazlar sonucu reddedilmesidir. Bu durumda da profesyonel yardım alınmalıdır. Markanız yayıma çıktığında üçüncü kişiler markanıza itiraz eder. Bu itiraz başvuru sahibine bildirilir.gbh

Türk Patent bu itiraza karşı görüş bildirmek için yasal bir süre verir. Yasal süre dolduktan sonra dilekçe verilemez. Karşı görüş dilekçesi sunulmuş olsun veya olmasın, Türk Patent itirazı inceleyip markanızı reddetmiş olabilir.

İkinci ve üçüncü durumda verilen karar ret kararıdır. Karara itiraz işlemi sıkı yasal şartlar taşıyan bir süreçtir. Kararın tebliğinden itibaren belirlenen yasal süre içinde gerekçeli olarak karara itiraz edilmelidir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus itirazların bağlayıcı olmasıdır. Yani bu aşamada yapılan itirazlar yasal süre sona erdiğinde değiştirilemez. Hizmetlerimizi inceleyin!

Karara İtirazım Da Reddedildi Ne Yapmalıyım?

Kurumu bu aşamada verdiği karar nihai karardır. Bu durumda tek yol YİDK İptal davası açmaktır. Bu davalarda kesin yetkili ve görevli mahkeme Ankara FSHM’dir. İtiraz sahibi, karara itiraz sürecinde öne sürdüğü itirazlarını davada değiştiremez.

Kısmi Reddin Farkı Nedir?

Kısmi ret kararı marka sınıflandırması ile ilişkilidir. Örneğin; 9 ve 12. sınıfta yapmış olduğunuz bir başvuru yalnızca 9. sınıfta reddedilebilir. Bu durumda marka sadece 12. sınıfta tescil olur. 9. sınıfta tescil alabilmek için başvuru sahibi karara itiraz etmelidir.

Bizimle tanışın!

Sonuç

Marka başvurusunun reddine sebep olan itirazın hangi aşamada geldiği önem arz eder. Bu aşamada marka vekili tarafından itirazın dayanağı tespit edilmelidir. Varsa hukuki savunmalar yapılarak karara itiraz ardından idari işlemin iptali davası açılabilmektedir.

Marka başvurusunun reddi halinde uzman kişiler tarafından kararın denetimi yapılmalıdır. Bilimsel metotlar, hukuki doktrin ile yargı kararları göz önünde bulundurularak itiraz edilmelidir.

Marka tescil başvurusunun reddedilmesi sebepleri yeni bir başvuru yapıldığında da göz önünde bulundurulmalıdır. Zira hali hazırda reddedilen bir marka için yeniden başvuru yapılması durumunda da marka başvurusu yeniden reddedilme yaptırımı ile karşı karşıya kalacak ve bu durumda zaman ve para kaybına yol açabilecektir. Tescil başvurusu reddedilen kimseler muhakkak uzman görüşünden faydalanmalıdır. Marka vekili ile çalışmak Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtilen kişiler dışında zorunlu değildir ancak sınai haklara ilişkin iş ve işlemler uzmanlık isteyen, teknik bilgi ve donanım gerektiren işlemlerdir. Marka sürecine ilişkin detaylı bilgi için makalelerimizi inceleyin!