Marka patenti nedir?

Marka tescil ettirmek isteyen kişi ve kuruluşların çoğunlukla kullandığı bir ibare var; marka patenti. Peki marka patenti diye bir şey var mıdır? Yoksa bu kavram halkımız arasında kullanılan bir tabir sonucunda mu oluşagelmiştir? Bu yazımızda bu konuyu ele alacağız.

Patent nedir?

Esasında tescil ile koruma altına alınan sınai hakların Türk Patent’te inceleme geçirmesi ve ardından sınai hakların tescil edilmesi ile süreç sonuçlanır. Sürecin sonunda, marka, tasarım, patent veya faydalı model başvuruları tescil ile sonuçlanır. Ancak halk arasında tescil belgesine halk arasında başka bir isim takılmıştır. Bu ibare patenttir

Patent; yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması, buluş basamağı taşıması ile kanunda belirtilen diğer koşulları taşıması halinde korunmasını ifade eder. Eş deyiş ile patent buluşların korunmasına ilişkin bir kavramdır.

Patent Teorisi

Patent teorisi, toplum ile mucit arasında yapılan bir sözleşmedir.. Bu sözleşmeye göre mucit bir icat yapar. Bu icadını tüm detayları ile topluma açıklar. Toplum bu icattan faydalanır. Ancak mucidin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi lazımdır. Bu amaçla mucit, icadını belli süreliğine yalnızca kendisi kullanır. Çağdaş hukuk sistemlerinde bu süre 20 yıldır.

Yani patent teorisi, buluş sahibine icadını yalnızca kendisinin veya rızası ile başka kimselerinin kullanabilmesi için bir tekel hakkı tanır. Bu hakkı tanınmaz ise mucit çok emek sarf ederek geliştirdiği icadından faydalanamaz. Ekonomik semerelerinden de yararlanamaz. Öyle ki patent başvurularında buluş sahibi mucidin kim olduğu ayrıca belirtilmektedir.

Günümüzde buluş sahibinin belirtilmesi, başvurucu kişi veya kuruluşların belirtilmesi ayrı ekonomik ve manevi değer taşımaktadır. Gerçekten de patent başvuruları CVlerimizde muhakkak yer alır. Üniversitelerin üretkenlikleri ulusal ve uluslararası çağta aldıkları patent belgeleri ile ölçülmektedir.

Görüldüğü üzere patent kelimesinin, tescil süreci tamamlandığında resmi mercii tarafından verilen belgenin adı haline gelmesi günlük hayattaki yaygın ve yanlış kullanımdan kaynaklanmaktadır.

Markalar ise bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir. Bu işaret kelime, harf ve sayı kombinasyonları, renk veya renk kombinasyonları, hareket, slogan, ses veya üç boyutlu marka şeklinde (sınırlayıcı olmayacak şekilde) ortaya çıkabilmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Marka Patenti Nedir?

Marka tescil başvurusu ile başlayan süreç ile birlikte başvuru idari sürece girer. TPE kanuni şartları taşıyan bir marka başvurusunu idari süreci başarı ile geçmesi halinde tescil eder. Türk Patent tescil edilen markaya ilişkin olarak tescil belgesi düzenler. Konumuzda ele aldığımız marka patenti şeklinde kullanım, günlük hayatta marka tescil belgesine verilen bir isimdir.

Marka patenti sorgulama, marka patenti nasıl alınır, patent başvurusu nasıl yapılır şeklinde aramalarınız, marka korumasına ilişkin hizmetlerimizi inceleyin!

Aynı şekilde diğer sınai haklara da bu idari süreci tamamladıklarında verilen belgenin adı tescil belgesidir. Endüstriyel tasarım ve markaların da başvurularının kabulü halinde Türk Patent tarafından tescil belgesi verilir. Ülkemizde idari olarak sınai hakları incelemeye, tescil belgesi düzenlemeye yetkili tek kurum Türk Patent’tir. Türk Patent idari süreçte; tescil belgesi düzenlemek, sınai hakları yenilemek veya itirazları incelemek gibi işlemler için harç alır. Bu masrafların tescil sürecine girilirken süresi içinde ödenmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Süreçte marka vekillerinden muhakkak yardım alınmalıdır. Bizimle tanışın!

Sonuç olarak; patent kelimesi buluşların korunmasına ilişkin hakkı ifade etmektedir. Günümüzde alışageldiğimiz patent belgesi alma, patent belgesi nedir?, marka patenti sorgulama gibi kavramlar markaya ilişkindir.

Marka patent ve tasarıma ilişkin daha fazla bilgi için makalelerimizi inceleyin!