Marka Tescil Koruma Süresi Ne Kadardır?

marka koruma süresi patent koruma süresi

Marka, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen, bir parasal değer ifade eden bir haktır. Peki marka koruma süresi ne kadardır? Tescil edilmiş markanın koruma süresi ne zaman başlar? Marka uzun süre nasıl korunur? Marka tescil koruma süresi ne kadardır? Bu yazımızda markanın korunma süresini (halk arasındaki ifade ile marka patent koruma süresini) ve marka yenileme ile devamlılığını inceleyeceğiz.

Tescil Edilmiş Markanın Koruma Süresi Ne Kadardır?

Bir marka tescil başvurusu, Türk Patent’te başarılı bir tescil süreci geçirmesi kaydı ile sahibine on yıllık koruma sağlar. Bu on yıllık koruma, marka hakkının yenilenmesi sureti ile on yıllık korumalar halinde devam eder. Bir başka anlatımla marka hakkının yenilenmesinde örneğin tasarım hakkı gibi bir sınır söz konusu değildir ve yenilenme işlemleri takip edildiği sürece bu korumanın bir sınırı yoktur ve yenilenmesi koşulu ile onar yıllık dönemler halinde devam eder.

Tescilli Bir Markanın Koruma Süresi Ne Zaman Başlar?

Sınai Mülkiyet Kanunu, tescil ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla marka hakkı tescil ile kazanılacaktır. Ancak marka tescili ile marka sahibine sağlanan koruma başvuru tarihinden itibaren başlayacaktır. Yani marka patent koruma süresinde marka başvurusunun yapıldığı tarih esas alınır.

Marka tescil koruma süresi
Marka Koruma süresi
Patent Koruma Süresi

Tescilli Bir Markanın Koruma Süresi Başvuru Tarihinden İtibaren Kaç Yıldır?

Tescil edilmiş markanın koruma süresi, marka başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 10 yıldır. Bu 10 yıllık sürenin sonunda marka yenilenir ise marka 10 yıllık yeni bir koruma süresi kazanır. Bu işlem ile marka hakkı sınırsız süre korunabilmektedir. Yani marka yenileme işleminde tasarımlarda olduğu gibi bir sınırlama söz konusu değildir. Yenilenen markalar 10 yıllık dönemler halinde korunmaya devam eder. Kapsamlı koruma için hizmetlerimizi inceleyin!

Marka Yenileme İşlemi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahibi, tescil etmiş olduğu markasını 10 yıllık süre ile korur. Başvurucu bu 10 yıllık sürenin son altı ayında marka yenileme işlemini yapmalıdır. Başvuru sahibi bu süreyi kaçırması halinde panik yapmamalıdır. Başvurucu, sürenin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde telafi ücreti ile yenileme yapabilir. Marka bu bakımdan patentten farklılık gösterir. Patentlerde olduğu gibi yıllık ücret ödemesi gerektirmez.

Marka Yenileme İşlemi Yapılmaz İse Ne Olur?

Başvurucu markasını yenilemez ise markaya tanınan koruma son bulur. Bu durumda üçüncü kişiler söz konusu markayı tescil edebilir. Yenileme işlemleri için bizimle iletişime geçin!