Marka Devri Nasıl Yapılır? Markanın Devri ve Marka Devir İşlemleri

Marka Devri Nedir Marka Devri Nasıl Yapılır? Marka Nasıl Devredilir?

Markalar gözle görülemeyen bir başka ifade ile gayri maddi olan mal varlıklarıdır. Tescilli bir marka sahibi markasını üçüncü bir kişiye devretmesi mümkündür. Peki marka devri nasıl yapılır? Markanın devri ve marka devir işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar nelerdir? Marka devrinde sözleşmesel anlamda tarafların uyması gereken bazı kurallar vardır. Aksi halde yapılan devir işlemi geçirsiz olabilir veya üçüncü kişilerin hak talebi ile karşı karşıya kalınabilir. Bu yazımızda marka devri işlemlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlara kısaca değineceğiz.

Marka Devir Sözleşmesinin Hazılanması

Markaların devredilebilmesi kural olarak bir sözleşme ile mümkündür. Yazılı olmayan bir şekilde marka devri mümkün değildir. Böyle bir işlem hukuki şekli tamamlanmadığı için geçersiz olacaktır. Dolayısı ile marka devri konusunda ilk dikkat edilmesi gereken husus, bir uzman avukat yardımı ile marka devir sözleşmesi hazırlamak olmalıdır.

Marka devir sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Hukuken bulunması gereken unsurları taşımayan bir sözleşme de aynı şekilde geçersiz olacaktır. Marka Hukukunda uzman avukatlarımız ile devir sözleşmesi düzenlemek için bizimle iletişime geçin!

Tescilli Bir Marka ve Başvuru

Sözleşmeye konu marka tescilli olmalıdır. Devredilecek marka tescil olduğu sınıflar itibari ile kısmen devredilebilir. Markanın tescilli olması devrin konusunu belirler. Bununla birlikte marka başvurusunun devri de mümkündür. Dolayısı ile markanın tescilli olması devir için şart değildir. Marka başvurusunun yapılmış olması devir için yeterlidir. Markaya ilişkin hizmetlerimizi inceleyin!

Noter Tasdiki

Marka devir sözleşmesi alanında uzman bir avukat tarafından hazırlandıktan sonra, noter tarafından tasdik edilmelidir. Bu süreçte de her iki tarafın uyması gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Aksi halde marka devir sözleşmesi geçersiz olacaktır.

Devirin Türk Patent Kurumu’na Kaydı

Hukuki şekil bakımından taşıması zorunlu unsurlar yerine getirildiği takdirde marka devir sözleşmesi tamamlanır. Ancak devre ilişkin işlemler burada bitmez. Marka devir sözleşmesinin Türk Patent Kurumu’na kaydedilmesi gerekir. Aksi halde Türk Patent kayıtları üzerinde marka sahibi görünen kişilerin sorumluluğu devam edecektir.

Bu yazımızda marka devri nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Marka tescili ve hukuki konularına ilişkin detaylı bilgi için okumaya devam edin!