Marka Tescil İtiraz Süreçleri

Marka patent tescil süreçlerinde itiraz sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Başvuru sahipleri herhangi bir marka vekiline danışmadan yaptıkları marka başvurusuna itiraz ile daha sık karşılaşır. Marka başvurusuna ve tesciline itiraz süreçleri ile karşılaşıldığında artık profesyonel yardım alınmalıdır. Marka başvurusuna itiraza cevap vermek ve marka itiraz dilekçesi hazırlamak için bizimle iletişime geçin! Çetin Marka Patent, itiraz süreçlerinde ne gibi hizmetler sunuyoruz?

Türk Patent İtiraz Süreçleri

Çetin Marka Patent itiraz süreçlerinde öncelikle sorun tespiti yapar. Türk Patent’e (TPE) yapılan bir marka başvurusunda itiraz tescile kadar her aşamada gelebilir. Marka tescil itiraz süreçlerine ilişkin makalemizi inceleyin!

İtirazının kaynağını tespit etmek, marka itirazının cevaplanmasında muhattabı tespit etmek demektir. Marka tescil sürecinde itirazlar başlıca üç durumda karşımıza çıkar;

-Şekli Türk Patent Reddi

-Türk Patent (TPE) 5/1-Ç Reddi

-Yayına çıkan başvuruya gelen benzer marka itirazı

Marka tescil itiraz görseli

Türk Patent Marka Başvuru Reddi

TPE yeni adı ile Türk Patent, marka başvurusunu şekli eksiklik veya benzer marka nedeni ile reddeder. Türk Patent şekli eksiklikten ret durumlarında yeni bir başvuru yapılmalıdır.

Türk Patent, şekli eksiklik içermeyen marka başvuruları benzerlik araştırması yapar. Bu araştırmada bire bir aynı olan markalara ilişkin ret kararı verir. İncelemeyi geçen başvurular ise yayına çıkar.

Kurum kararlarına karşı itiraz süresi 2 aydır. Bu süre kararın tebliğinden itibaren başlar.

Marka Yayına İtiraz ve Yayına İtiraz Süresi Süresi

İlk incelemeyi geçen markalar Resmi Marka Bültenlerinde yayınlanır. Üçüncü kişiler yayınlanan markalara itiraz edebilirler. Bu kişiler tescilli marka sahibi olabilecekleri gibi, tescilsiz markalarını korumak amacı ile de itiraz edebilirler.

Marka yayına itiraz süresi, markanın yayınlandığı bülten tarihinden itibaren 2 aydır. Üçüncü kişi yayınlanan bir markaya itiraz ettiğinde Türk Patent başvuru sahibine karşı görüşlerini sunması için 1 aylık süre verir. Kurumdaki bu ilk aşamayı tek bir marka uzmanı yürütür ve karara bağlar. Yetkili marka uzmanı 1 aylık süre içinde görüş bildirilmemesi durumunda dosyadaki itirazlar kapsamı ile inceleme yapar.

Marka uzmanı, itirazların kabulüne karar verip marka başvurusunu reddedebilir veya itirazın reddine karar verip markanın tesciline karar verebilir. Marka uzmanı, Nice sınıfları uyarınca markanın bazı sınıflar yönünden reddine/kabulüne de karar verebilir. Bu karar kısmi ret kararıdır.

Türk Patent (TPE) Karara İtiraz ve Karara İtiraz Süresi

Karardan zarar gören taraf, kararın tebliğinden itibaren 2 ay içinde karara itiraz etmelidir. Türk Patent itiraz dosyasını üç kişilik bir heyet ile inceler. Karara itiraz heyet tarafından diğer tarafa bildirir ve yine varsa görüş bildirmesi için 1 ay süre verir. Ayrıca bu heyette ilk kararı veren marka uzmanı yer almaz. Heyet, 1 aylık süre içerisinde görüş bildirilmemesi halinde dosya kapsamındaki belgeler incelenerek karar verir. Heyetin verdiği karar nihai karardır. Peki bu karar aleyhine olan taraf ne yapmalıdır?

YİDK – Türk Patent Kararlarının İptali Davaları

Türk Patent’in verdiği karar aleyhine olan taraf, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde kararın iptali davası açmalıdır. Aksi halde Türk Patent’in vermiş olduğu karar kesinleşir. Bu dava başka şehirlerde veya mahkemelerde açılamaz. Bir başka ifade ile başka şehir ve mahkemede açılan davalar kesin yetki ve görevden reddedilir.

Patent İtiraz Görseli

Çetin Patent Ne Yapar?

Görüldüğü üzere marka tescil ve itiraz süreci sıkı sürelere tabi uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Karara itiraz, yayımlanan markalara itiraz ve görüş bildirme gibi işlemlerin yapılması gereklidir. Hatta en nihayetinde Kurum kararlarının iptali yargılamaya tabidir.

Tüm bu işlemleri yapabilmek için avukat/marka vekilleri ile çalışılması gerekir. Dahası YİDK davaları Ankara FSHM’de açılacağından bu kimselerin Ankara’da yerleşik olması masrafları oldukça azaltır. Zira başka yerlerde ikamet eden avukatlar aracılığı ile davanın takibi halinde her celse için ayrıca yol, yemek ve konaklama masrafları ödenmesi gerekir.

Çetin Patent hukukçu marka vekilleri tarafından Ankara’da kurulmuştur. Sürece ilişkin hizmetlerimiz;

-Karara İtiraz Karşılama Dilekçeleri Düzenleme

-Yayınlanan Markalara İtiraz Dilekçesi Düzenleme

-Üçüncü Kişi İtirazlarını Karşılama

-Karara İtiraz Süreci Yönetimi

-YİDK İptal Davaları Açma ve Takibidir.

Tüm bu süreçte düzenlenecek dilekçeler, yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Bizimle tanışın!