Hizmetlerimiz

Çetin Marka Patent A.Ş. olarak fikri ve sınai hakların etkin korunarak değer kazandığına inanıyoruz. Çalışmalarımızı değer korumaya yönelik olarak şekillendiriyoruz. Sürece başlamadan bizimle tanışın!

Her hizmet türü farklı bir ihtiyaca cevap verir. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tescil işlemlerinin yapılması yeterli iken, büyük şirketler fikri hak yönetimi hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler. Dolayısı ile hak sahibine göre fikri mülkiyet stratejileri geliştirilmelidir.

Fikri hakların etkin koruyabilmek için tescil yalnız başına yeterli değildir.. Fikri hakkın ortaya çıktığı süreçten itibaren gerekli çalışmaların yapılmalıdır. Aksi durum zaman ve para kaybına yol açar.

Hizmetlerimiz her bir fikri hakka özgü olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ancak fikri hakların yönetimi bir bütündür. Dolayısı ile her hizmetin birbiri ile ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Örneğin bir buluş içeren makine patent ile korunurken üzerinde marka barındırabilir, farklı bir yazılım içerebilir. Değer yaratımı fikri hakların birlikte kullanılması ile ortaya çıkar.

Marka Hizmetleri

Markaların konusundaki hizmetlerimiz; işaretin ortaya çıkması ile başlar. Markada devamlılık ile değer sağlanır. Dolayısı ile büyük şirketler için portföy yönetimi çok önemlidir. Aksi halde tescilli markalar atıl kalarak geçerliliğini yitirebilecektir. Bununla birlikte markaların aylık takibi tescilden daha önemli bir konudur. Her ay yayımlanan binlerce marka içinde tescilli veya tescilsiz markalarınızı taklitlerine rastlamanız mümkündür. Yayıma itiraz edilmemesi halinde dava yoluna gidilmesi gerekir. Hak sahipleri belirli süreler içinde dava açmazlarsa marka kullanımı önlenemez.

Patent ve Tasarım Hizmetleri

Sınai haklar konusunda uzman kişiler tarafından tasarım ve patent tescil sürecine başlamadan yenilik araştırması yapılmalıdır. Aksi halde tescil edilemeyecek haklar için ret garantili başvurularla karşılaşılabilir. Bu doğrultuda; patent ve tasarım başvurularında tescil oranı oldukça düşüktür. Süreç içinde ise sıkı yasal süreler, Kurum yazışmaları ve üçüncü kişi itirazları gibi işlemler muhakkak uzmanlar eşliğinde yapılmalıdır.

Eserler

İster tescille ister yaratımla korunsun, her türlü fikri hak bir değer ifade eder. Eser olarak yaratımla korunan hakların da denetimi, ispat usulleri ve etkin koruması hususunda uzmanlardan yardım alınmalıdır. Her bir fikri hakka ilişkin detaylı bilgi için makalelerimizi inceleyin!

Her bir fikri hak ayrı bir özen gerektirir. Bu doğrultuda sınai haklar özelinde farklı hizmet seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!