Faydalı Model Belgesi Nedir? Faydalı Model Koruma Süresi Kaç Yıldır?

Sınai haklar tescil ile korunur ve sahiplerine o hak özelinde tekel yetkisi tanırlar. Sınai Mülkiyet Kanunu marka ve tasarım gibi hakların yanında buluşları da koruma altına alma imkanı sunmaktadır. Faydalı model ve patent belgesi ile buluşlar koruma altına alınır. Peki faydalı model belgesi nedir? Faydalı Model Koruma Süresi Kaç Yıldır?

Faydalı Model Belgesi Nedir?

Buluşlar patent veya faydalı model belgesi ile koruma altına alınabilir. Kanun tanımında; yeni olması, tekniğin bilinen durumun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını taşıması koşulu ile buluşların patent belgesi ile korunabileceği düzenlenmiştir. Esasen faydalı model belgesi de buluş koruması için verilen belgedir.

Peki faydalı model ile patent arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Faydalı model belgesi almak için gereken şartlar, patent belgesinden farklı olarak yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarıdır. Dolayısı ile faydalı model, patent belgesine göre daha kolay ve kısa sürede alınabilmektedir.

Yenilik koşulu buluşun tüm Dünya çapında toplumca erişilebilir kaynaklardan kamuya sunulmamış olmasını yani korunacak bilginin daha önce açığa çıkmamış olmasıdır. Bir başka ifade ile buluş Dünya çapında yeni olmalıdır.

Sanayiye uygulanabilirlik koşulu ise buluşun üretilebilirliği, uygulanabilirliğini ifade eder.

Faydalı Model Belgesi Sorgulama

Her halikarda patent veya faydalı model başvuru sürecine başlamadan önce, teknik bilgi gizli tutulmalı ve detaylı bir şekilde araştırma yapılmalıdır. Nitekim yapılacak araştırma neticesinde benzer buluşların olduğu tespit edilirse patent veya faydalı model belgesinin alınması yenilik şartı gerçekleşmediğinden mümkün olmayacaktır. Hizmetlerimizi inceleyin!

Faydalı Model Belgesi Nedir Görseli

Faydalı Model Koruma Süresi

Faydalı model koruma süresi zaman ve para yönü ile tasarruflu olarak görünse de dezavantajları da mevcuttur. Patentler 20 yıl süre ile korunurken, faydalı modelde koruma süresi 10 yıldır. Faydalı Model patente göre daha kısa süreli koruma sağlar. Ancak tescil edilmesi daha az koşla bağlanmıştır. Buluş yeni ve sanayiye uygulanabilir ise faydalı model tescili ile korunur. Sürece başlamadan mutlaka bizimle tanışın!

Faydalı Model Tescili

Faydalı model de patent gibi özet, tarifname, istemler ve resimler şeklinde bölümlerden oluşur. Belge oluşturulur iken teknik ilerleme bütün detayları ile açık şekilde ifade edilir ve şekil şartları da titizlikle düzenlenir Şekli unsurlarda eksiklik olması halinde Kurum başvurucuya süre verir ve eksiklik süresinde giderilmez ise başvuru yapılmamış sayılır.

Faydalı model başvurusu ile birlikte araştırma raporu yapılması talep edilebilir. Öte yandan başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde de ücreti ödenmek sureti ile talep edilebilmektedir. Araştırma raporu yapılmadan faydalı model alınması mümkün değildir.

Araştırma raporları uluslararası patent veri tabanları kullanılmak sureti ile hazırlanır. Bu veri tabanlarında milyonlarca doküman bulunmaktadır. Dolayısıyla araştırma raporları neticesinde elde edilen sonucun kesinlik teşkil etmesi mümkün değildir. Yalnızca araştırmacıya buluşu ile bir fikir sağlar. Öyle ki Türk Patent tarafından yapılan araştırma raporları dahi kesin değildir.

Kurum tarafından yapılan araştırma raporu başvurucu tarafa sunulduğunda başvurucu varsa rapora itirazlarını Kurum’a sunabilir veya faydalı model belgesinde değişiklik yapabilir. Kurumla yazışma süreçleri ve üçüncü kişilerin itirazlarının cevaplanmasında Kanunun öngördüğü yasal sürelere uyulmaması hak kaybına yol açabileceğinden süreç titizlikle takip edilmelidir.

Sonuç

Faydalı model , yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşların korunmasını sağlar. Faydalı model koruma süresi 10 yıldır. Başvurucu tescilden sonra hak kaybı yaşamamak için yıllık ödemeleri ihmal etmemelidir. Faydalı model başvurusu hazırlanırken sıkı şekil şartları içeren kurallara dikkat edilmelidir. Ön araştırma ve itiraz gibi hususlarda uzmanlara danışılmalıdır. Bizimle iletişime geçin!